WORKOHOLIX

Ceník

Obecný ceník poskytovaných služeb. Pro jednotlivé projekty můžeme připravit závaznou
kalkulaci, v ostatních případech se řídíme tímto ceníkem. Uvedené ceny jsou bez DPH a ceník
je platný od 1. 1. 2023. Aktuální verzi najdete na adrese www.workoholix.cz/dokumenty/

Hodinové sazby

Hodinová sazba 1 200 Kč/hodina

Výchozí hodinová sazba na všechny práce mimo ty uvedené jinde v tomto ceníku. Účtujeme po čtvrt hodinách.

Snížená hodinová sazba 800 Kč/hodina

Účtujeme za doplňkové práce jako je plnění webových stránek obsahem, plnění
e-shopu obsahem a jiná administrativní práce.

Konzultace 1 700 Kč/hodina

Patří sem konzultování projektů, myšlenek, nápadů, brainstorming apod. Jde o práci přímo s klientem nebo jeho dodavatelem.

Odměna za zajištění propagace

K předem domluvené výši kreditu na reklamní kanály účtujeme odměnu ve výši

  • 35 % z kreditu + DPH v případě, že je částka kreditu nižší než 25 000 Kč,
  • 30 % z kreditu + DPH v případě, že je částka kreditu 25 000–50 000 Kč,
  • 25 % z kreditu + DPH v případě, že je částka kreditu vyšší než 50 000 Kč.